Na stiahnutie


Objednávka opráv

* Tlačivo, ktoré slúži k riadnemu objednaniu vykonania opráv, vypracované pre štandardizovanú komunikáciu so správcom MK Facility s. r. o. Jeho využitím skvalitníte a urýchlite proces spracovania. 

Zmena majiteľa bytu

* Tlačivo, ktoré slúži k riadnemu zmeneniu majiteľa bytu vypracované pre štandardizovanú komunikáciu so správcom MK Facility s. r. o. Jeho využitím skvalitníte a urýchlite proces spracovania.