Spoločnosť MK Facility Group, spol. s.r.o.


Citlivým vnímaním rozvoja v oblasti výkonu činnosti komplexnej správy nehnuteľností práve v tomto segmente na našom trhu sme sa rozhodli pred pár rokmi, že je priestor na vznik a následný vstup našej spoločnosti práve do tohto odvetvia podnikateľskej činnosti na Slovensku. Boli sme si vedomí, že na takúto činnosť je potrebné mať vzdelaných a skúsených ľudí v tomto odvetví, aby sme mohli profesionálne napĺňať všetky požiadavky našich budúcich klientov a zároveň vnášať aj náš pohľad a odbornosť do tejto zaujímavej no veľmi zodpovednej a odbornej činnosti. V našej spoločnosti je na prvom mieste odbornosť, nasleduje ľudskosť a z týchto dvoch dôležitých faktorov vychádza spokojnosť našich klientov.

V tejto oblasti poskytujeme kompetentné a zásadne odborné, zákaznícky orientované služby, ktoré dôsledne vychádzajú z legislatívnych predpisov, profesionálnych skúseností a praxe našich kolegov. Bytové domy, Polyfunkčné objekty s obchodnými a administratívnymi priestormi v našej správe spravujeme v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, nakoľko nám to určuje platná legislatíva SR.

Pre našich klientov zabezpečujeme v najlepších možných cenách na trhu dodávku plynu a elektriny prostredníctvom našich obchodných partnerov, kde v našom rozsahu resp. veľkosti spoločnosti dávame prednosť veľkým a stabilným partnerom v tejto oblasti, aby sme v žiadnom prípade neohrozili našich klientov v týchto dodávkach energií.

To, čo Vám ponúkame, je základ, na ktorom možno vybudovať všetky ďalšie potrebné štruktúry. Tie sú však závislé na Vašich požiadavkách a potrebách. Veľmi radi Vám vyhodnotíme služby, ktoré ste od svojich dodávateľov odoberali a prípadne Vám ponúkneme zmeny, ktoré by boli z nášho pohľadu výhodnejšie a optimálnejšie pre Váš BD. Dodávateľské spoločnosti, s ktorými spolupracujeme pri správe domov, vyberáme tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na kvalitu vykonaných prác, čo sa nám v každom prípade vracia vyjadrenou spokojnosťou našich klientov.

Snahou našej spoločnosti je, aby sme majetok vlastníkov udržali za primerané náklady a hlavným cieľom je, aby sme optimálne nastavili jej energetickú náročnosť z pohľadu spotreby energií a služieb. Nezabúdame, že si môžete vybrať správcu Vašej nehnuteľnosti, no sme pripravení na odbornú a vecnú komunikáciu, kde budeme dúfať, že získame Vašu dôveru, ktorú si budeme veľmi vážiť.  

kolektív MK Facility Group, spol. s r.o.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

Naši obchodní partneri

encare, s.r.o.

Prečo sme iný ?   

Čítať viac ...