Prečo sme iný ?

Úlohou správcu je evidovať, hľadať, vylepšovať, ponúkať, ale všetko len v rámci platných technických a právnych predpisov.

Základný princíp správy je v podstate rovnaký pre všetky správcovské spoločnosti. Riadi sa ustanoveniami zákona 182/1993 Z.z. o bytoch. V praxi to znamená, že správca sa stará o riadny chod nehnuteľnosti.

Vlastníkov sa to dotkne zálohovými predpismi a ich vyúčtovaním k záveru roka a sem tam otázkou na financovanie väčších investícií do nehnuteľnosti.

Samotná realizácia ekonomiky a súvisiacich vecí je plne ponechaná na režime práce správcu a tu nastáva priestor pre tú správnu voľbu správneho správcu.

 Žijeme v dobe, keď efektivita procesov, úspora nákladov v symbióze s environmentálnymi princípmi sa viac a viac stávajú samozrejmou súčasťou rozhodovacích procesov podnikateľských subjektov, organizácií verejného sektora , ale i fyzických osôb resp. domácností. Jednou z oblastí, kde horeuvedené aspekty môžeme úspešne aplikovať, je energetika naprieč jej všetkými úrovňami. Vybrať si toho správneho odborného partnera Vám umožní zníženie nákladov na energie a to v súlade so zabezpečením bezpečnej a stabilnej dodávky plynu a elektriny.

Spoločnosť encare, s.r.o tvorí tím odborníkov s viac ako desaťročnými skúsenosťami v oblasti energetiky. Svojím zákazníkom zabezpečujeme dodávku zemného plynu a elektrickej energie s dôrazom na cenu, kvalitný servis, ale aj čoraz viac vyhľadávané služby energetického poradenstva. Základom nášho úspechu je vysokokvalifikovaný tím odborníkov, dlhodobé financovanie podporných služieb v energetike a najmä podrobná znalosť energetického sektora. Naším obchodným partnerom ponúkame implementáciu individuálnych riešení v súlade s ich požiadavkami.

Základný princíp správy je v podstate rovnaký pre všetky správcovské spoločnosti. Riadi sa ustanoveniami zákona 182/1993 Z. z. o bytoch. V praxi to znamená, že správca sa stará o riadny chod nehnuteľností. Vlastníkov sa to dotkne zálohovými predpismi a ich vyúčtovaním k záveru roka a sem tam otázkou na financovania väčších investícií do nehnuteľnosti. Samotná realizácia ekonomiky a súvisiacich vecí je plne ponechaná na režime práce správcu a tu nastáva priestor pre tú správnu voľbu správneho správcu.

Ekonomika

Dobrý správca v našom ponímaní samotnú správu realizuje v niekoľkých pilieroch. Prvým je samozrejme ekonomika, kde konkrétne stanovujeme zálohové platby tak, aby nehnuteľnosť ako aj jednotliví vlastníci boli na konci kalendárneho roku účtovne "na nule" resp. mierne v pluse. Toto síce nie je niekedy úplne možné z dôvodu nepredvídateľných okolností, ale tie sú len výnimočné. V rámci ekonomiky je tiež veľmi dôležité strážiť opodstatnenosť a oprávnenosť samotných výdajov. Nachádzanie alternatívnych zdrojov príjmov je tiež medzi našimi prioritami. Je jednoduché prenajať za 100,. € nejakú pivničku. Treba sa však pokúsiť prenajať fasády na reklamy, investovať peniaze v banke na výhodné úložky s vyšším úročením ako je bežné, a podobne.

Prítomnosť práva

Už v týchto úlohách cítime prítomnosť práva - dobré zmluvy robia dobré vzťahy. Právny pilier je druhým pilierom nášho pohľadu na dobrého správcu. Je totiž bežným javom, že zmluvy sú podpisované s miernymi pripomienkami, resp. sú ovplyvnené celkovým záujmom správcu v inej oblasti podporeným benevolenciou pri uzatváraní zmluvy.

Dobrý správca sleduje výhradne záujmy domu samostatnej jednotky a nepodriaďuje ich záujmu domu samostatnej jednotky a nepodriaďuje ich záujmu komplexných vzťahov domov v správe. To znamená, že ak dom má výhodnú pozíciu pre reklamu, nezníži odplatu pre dom pre to, aby agentúra využila aj iné domy. Z tohto domu "vymačká" dobrý správca pre dom čo sa dá a ostatné domy musia vychádzať zo svojej bonity pre reklamu. Potom samozrejme vymôžeme dĺžne čiastky od neplatičov a pilier práva stojí. 

Technický stav 

Nehnuteľnosť je však potrebné udržiavať aj v dobrom technickom stave resp. je potrebné ho zlepšovať. Vymeniť opotrebované súčasti, to chce peniaze. Na tento účel tvoríme tzv. finančný plán na rok, kde navrhujeme všetky opravy a údržbu a taktiež jeho tvorbu. Ideálne je, ak sa napriek všetkým investíciám medziročne jeho stav zvýši. To však závisí od ekonomickej sily vlastníkov. V tomto pláne navrhujeme tiež realizáciu a financovanie takých vecí ako je zateplenie a vyregulovanie vykurovacej

sústavy alebo montáž či výmeru vodomerov. A sme naspäť pri ekonomike a práve. Vyregulované sústavy spolu so zateplením môže znamenať úsporu až 30% nákladov na teplo, čo je nemalá finančná čiastka. Tiež to treba ošetriť dobrými zmluvami. Takže bez pilierov ekonomiky a práva by sa náš technický pilier zosypal. Na druhej strane, ak nebude technický stav dobrý, v podstate nebude čo spravovať. Niekedy je dosť dôležité tieto piliere udržať v rovnováhe. Dobrý správca to zvláda.

-                                                                                                                                                          - 

Ako to ale pocíti vlastník bytu ? V prvom rade sa zmení to, že na dome sa začne objavovať náš pracovník a bude s ľuďmi komunikovať. Môže sa stať, že zazvoní u kohokoľvek, pozve sa na kávu a popýta sa. To je jediný spôsob ako zistiť, aký je stav domu. V druhom rade vlastník zistí, že má nielen práva. ale aj povinnosti. Budeme ho buď na schôdzi vlastníkov alebo cestou jeho povereného zástupcu dopytovať, aby sa vyjadril k tomu, čo ten dom potrebuje a aby to svojím hlasom ovplyvnil. Ak totiž chce nový vchod do domu vyložený mramorom, nech ho má, ak ho podporí nadpolovičná 

väčšina. My ako dobrí správcovia zareagujeme nasledovne. Oznámime ľuďom, že je to zbytočná investícia, ale ich technický stav to nepoškodí. Tiež im povieme, že to nebolo v investičnom pláne domu, ale ak nadpolovičná väčšina vlastníkov povie dobre, že to chce, pripravíme im tú najlepšiu zmluvu a pomôžeme vybrať toho najlepšieho dodávateľa. Ak sa však ľudia dohodnú aj nadpolovičnou väčšinou, že napríklad zrušia odvoz smetí kompletne, toto nevykonávame, nakoľko to porušuje platné zákony.

Čiže úlohou správcu je evidovať, hľadať, vylepšovať, ponúkať - ale všetko len v rámci platných technických a právnych predpisov. Ak by dom prehnane trval na svojom protizákonnom rozhodnutí, môže - a dobrý správca to aj urobí - vypovedať zmluvu o výkone správy. Je to ako keď podnikateľ svoju ekonómku núti k účtovaniu v rozpore so zákonom. Táto môže len dať výpoveď a odísť. Vlastníci nehnuteľností sú teda šéfovia, dúfajme že obozretní a rozumní, a my sme tu od toho, aby sme pre nich pracovali.