Facility management

Tak ako rástlo povedomie o facility managemente, podmienené aj odbornými konferenciami FACILITY MANAGEMENT, ktoré každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, zvyšovali sa aj požiadavky na pracovníkov - na úroveň ich odborných schopností v oblasti facility managementu. Podnetom na organizovanie ďalšieho vzdelávania bola požiadavka zabezpečenia rastu kvality služieb facility managementu, ktorého významnou súčasťou je správa a údržba budov. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na výber zamestnancov na jednotlivé pozície v našej spoločnosti. Oblasť Facility managementu (správy budov) a ich riadenia je dnes veľmi aktuálna. Samotný výkon správy poskytovaný našou spoločnosťou, ktorá má za sebou tým vyškolených facility managerov je poskytovaná na úplne inej kvalitatívnej úrovni. Profesionálnym zabezpečením služieb spojených s technickou správou budov a facility managementom umožňujeme vlastníkom bytov a NP, užívateľom nehnuteľností sústrediť sa na to najdôležitejšie - vlastné podnikanie, bývanie a súkromie. Našim poslaním je poskytovať kvalitné služby pre všetky typy stavieb a ich okolia. Kým Vy pracujete, my sa postaráme o všetko. Starostlivosť o údržbu, opravy a servis nechajte na nás. Stačí, že si budete želať...

Už v roku 2022 sa Vám môžeme pochváliť správou prvého najväčšieho Priemyselného parku na Slovensku s účasťou veľkých zahraničných spoločností. Príprava na tento projekt nám trvala viac ako 7 mesiacov intenzívnej práce, ale vyplatilo sa. Dnes sme kvalitným partnerom, ktorý nielen že spravuje, ale aj riadi niektoré procesy v Priemyselnom parku a prispievame tým k ľahšiemu podnikaniu našich klientov.