Spoločnosť MK Facility Group, spol. s.r.o.
bola založená koncom roka 2018 so zámerom vykonávať developerskú činnosť na projekte Polyfunkčný objekt Sosnová v Petržalke, na ktorom sa neustále pracuje.

Neskôr na základe požiadaviek a dobrých vzťahov s našimi klientami sme rozšírili naše portfólio aj o správu bytových a nebytových domov situovaných prevažne v Bratislave a okolí.


Poskytujeme kompetentný, zákaznícky orientovaný výkon správy, ktorý dôsledne vychádza z legislatívnych predpisov, profesijnej skúseností a praxe. Domy v našej správe spravujeme v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky             č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 268/2007 Z. z.  v znení neskorších zmien a predpisov.

Pre našich klientov zabezpečujeme v najlepších možných cenách na trhu dodávku plynu a elektriny prostredníctvom nášho obchodného partnera encare, s.r.o.

To, čo Vám ponúkame, je základ, na ktorom možno vybudovať všetky ďalšie potrebné štruktúry. Tie sú však závislé na Vašich požiadavkách a potrebách. Vieme Vám ponúknuť všetko dobré, na čo ste boli zvyknutí a radi pridáme aj niečo na viac. Nezabúdame, že majetok, ktorý spravujeme, je Váš. Činnosť správy je veľmi zodpovedná a má mnohé úskalia. Je preto vhodné ozrejmiť si, čo nás čaká a zhodnotiť naše možnosti - aby sme vybrali ten správny program, ktorým budeme Vašu nehnuteľnosť spravovať. Dodávateľské firmy, s ktorými spolupracujeme pri správe domov, vyberáme tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na kvalitu vykonaných prác.

Našou snahou je, aby sa domy stále zveľaďovali. Nezabúdame, že si môžete vybrať a Vašu dôveru si vážime. Veríme, že ju nesklameme, a Vy budete spokojní so svojím výberom.

kolektív MK Facility Group, spol. s r.o.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

Naši obchodní partneri

encare, s.r.o.

Prečo sme iný ? Čítať viac