Zástupcovia vlastníkov sú veľmi dôležitým článkom vo fungovaní spolupráce správcu a vlastníkov.

 Vykonávajú vlastne styčných dôstojníkov a obetujú svojej práci nemálo času. Je zvykom, že dom má niekoľko zástupcov. Ich úlohou je v prvom rade kontrolovať činnosť správcu a podieľať sa na riadení domu.

Okrem veľkých rozhodnutí musia totiž zástupcovia riešiť množstvo dielčích problémov. Či už sú to výbery dodávateľov na drobné práce, alebo kontrola ich prevedenia a podpisovanie objednávok a faktúr.

Zástupca je vlastne ten, kto stráži disponovanie správcu s finančnými prostriedkami vlastníkov. Ale tým jeho úloha nekončí. Pripravuje zhromaždenia, kontroluje stav domu, komunikuje so správcom a zabezpečuje prehľady a riešenie ich výsledkov. Komunikuje so správcom o neplatičoch a vykonáva množstvo inej činnosti.

Zo zákona zástupca nemôže nahrádzať právomoci zhromaždenia automaticky. V našej zmluve mu ale vlastníci dávajú mandát na výkon istých právomocí a s tým spojené práva a nároky.

Práva a nároky zástupcov vlastníkov

Zástupcovia vlastníkom majú právo udeľovať súhlasy alebo nesúhlasy na nasledovné úkony, na ktoré je inak potrebný súhlas vlastníkov podľa§ 14 ods. 2 zákona 182/1993 Z.z.

  • Objednávanie a realizácia vrátane výberu dodávateľa

  • Dodávok tovarov a služieb vo vopred odsúhlasenej sumy vlastníkmi

  • Odsúhlasenie zmien alebo nového poistenia domu

  • Odsúhlasenie zmien zálohových predpisov

  • Odsúhlasenie správnosti vyúčtovania

  • Odsúhlasenie sadzobníka služieb správcu

  • Odsúhlasovanie použitia voľných prostriedkov domu na bankové produkty smerujúce k zhodnoteniu prostriedkov, rozsah a podmienky prenájmu spoločných priestorov domu.

Zástupcovia vlastníkov sú oprávnení nahliadať aj do dokumentov obsahujúcich osobné údaje, najmä do zoznamu neplatičov a kontrolovať spôsob ich vymáhania.

Zástupcovia vlastníkov sa svojho mandátu môžu vzdať ústne alebo písomne k rukám zhromaždenia vlastníkov.

Za súhlas zástupcov sa považuje písomný súhlas (napr. podpis) aspoň dvoch zástupcov.

Zástupcovia majú nárok na preplatenie paušálnych nákladov na výkon mandátu mesačne vo vopred dohodnutej sume vlastníkmi. Táto suma im bude uhradená z fondu údržby a opráv.

MK facility Group spol. s. r. o., Blagoevova 2671/28, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, +421 945 508 362
Zásady ochrany osobných údajov Žiadosť dotknutej osoby O cookies
Vytvorené službou Webnode